top of page

D1. O.Ü.Zorba, M.Ö.Şanlı, M.F.Akbulut, Y.Akyol, B.Çekrezi, F.Özcan “Selim prostat hiperplazili hastalarda mesane içine büyüyen prostat ile prostat hacminin ilişkisi ve klinik etkileri” , Türk Üroloji Dergisi, 34(2), 224-230, 2008.

 

D2. T.Koçak, O.Çizmeci, Ö.Mete, O.Ü.Zorba, “Idiopathic scrotal caclcinosis presenting as three nodules, one being 7-cm in diameter” Türk Üroloji Dergisi, 35(2), 157-158, 2009.

 

D3. S.Göktaş,  O.Ü.Zorba. “Testis tümörlerinde organ koruyucu cerrahi.” Üroonkoloji Bülteni, 3, 52-58, 2009.

 

D4. S.Göktaş,  O.Ü.Zorba. “Benign Prostat Hiperplazisinde Fotoselektif vaporizasyon Prostatektomi” Turkiye Klinikleri J Urology-Special 20 Topics, 3(1), 20-33, 2010.

 

D5.  M.Kilciler, O.Ü.Zorba, “Prostat Kanserinin Önlenmesinde Toremifen ve NSAID” Türk Üroloji Seminerleri, 1: 168-76, 2010.

 

D6.  O.Ü.Zorba, H.Güler “Sünnetin psikoseksüel etkileri” Pediatrik Üroloji Bülteni, 2(4), 105-109, 2010.

 

D7. Y.Kalkan, L.Tümkaya, H.Bostan, Y.Tomak, D.Altuner, O.Baş, O.Ü.Zorba, H.Uzun “Yetişkin Sıçanlarda Testis Hücreleri ve Kalsinörin Immunopozitifliği Üzerine Ketaminin Etkileri: Immunıhistokimyasal ve Histopatoljik Çalışma” Atatürk Üniv Veterinerlik Bilimleri Dergisi, 7(1), 7-17, 2012.

 

D8. R.Bedir, O.Ü.Zorba “Testiküler Epidermoid Kist: Olgu sunumu” Fırat Tıp Dergisi, 17(4), 55-57, 2012.

 

D9. O.Ü.Zorba, Y Çiçek., H.Uzun,  K.Önem, M.Çetinkaya, S.Kırbaş  “Autonomic Nervous System;  Relation Between Prostate Enlargement and LUTS.”  JCAM, 4(6), 450-453, 2013, DOI: 10.4328/.1129, 2013.

 

D10. H. Uzun, S. Oğullar, İ. Şehitoğlu, G. Akça, O.Ü. Zorba. “Tek taraflı küçük bir testis tümöründe testis koruyucu cerrahi” Turk J Urol, 39(4), 270-273, 2013, DOI:10.5152/tud.2013.065

 

D11. O.Ü.Zorba, S. Yazar. “Refrakter Aşırı Aktif Mesanede Botulinum Toksin ve Nöromodulasyon Tedavilerinin Karşılaştırılması” Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, 2, 35-42, 2015.

 

D12. T. EbiloğluE. KayaO.Ü. Zorba, Y. Kibar, F. Gök “Retro-Iliac Ureters: Review Of Literature And 2 Cases With 2 Different Techniques” Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports , 24(1):66-9, 2016,  doi: 10.5336/caserep.2014-42816

D13. O.Ü.Zorba ”Erkek Alt Üriner Sistem Semptomlarında Ürodinaminin Rolü” KONTİNANS VE NÖROÜROLOJİ BÜLTENİ 2016; NİSAN,  3: 47-53

bottom of page