top of page

E1. O.Ü.Zorba, B.Erol, Ö.Şanlı, İ.Nane, A.Kadıoğlu, S.Tellaloğlu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu İlk 51 Vakanın Değerlendirilmesi", 184 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002

 

E2. B.Erol, O.Ü.Zorba, Ö.Şanlı, İ.Nane, A.Kadıoğlu, S.Tellaloğlu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "İntroitus Vajina: Diabetes Mellitusta En Çok Etkilenen Genital Somatosensoryal Bölge", 184 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2002

 

E3. O. Ziylan, H.Ander, E.Korgal, O.Ü.Zorba, İ.Nane, B.Erol, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "İleal Mesane Augmentasyonu ve Mesane Taşı Oluşumu", 82 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002

 

E4. O.Ziylan, H.Ander, A.Musaoğlu, T.Esen, M.Tunç, O.Ü.Zorba, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Pediatrik Olgularda Veziko Psoas Hitch Üreteroneosistostomi", 167 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2002

 

E5. O.Ziylan, H.Ander, A.Musaoğlu, T.Esen, O.Ü.Zorba, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Komplike Ürolojik Sorunların Çözümünde Trans Üreteroüreterostomi", 167 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002

 

E6. T.Oktar, F.Erdemir, F.Özcan, I.Kılıçarslan, Ö.Şanlı, O.Ü.Zorba, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Mesanenin Yüksek Grade’li Evre PT1 Ürotelyal Karsinomlarında E-Cadherine Ekspresyonunun Nüks ve Progresyonla Olan İlişkisi", 18 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002

 

E7. N.Gürbüz, M.Kendirci Ö.Şanlı, O.Ü.Zorba, E.Korgalı, H.Taşkapu, A.Kadıoğlu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Bilateral Subklinik Varikosel Bilateral Mikroskobik Varikoselektomiden Yararlanır mı?", 29 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002

 

E8. B.Erol, D.Korkmaz, O.Ü.Zorba, R.Has, A.Kadıoğlu, S.Tellaloğlu, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Gebelikte Androjen Hormonlarının Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi", 183 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2002

 

E9. B.Erol, T.Koçak, O.Ü.Zorba, L.Müslümanoğlu, A.Kadıoğlu, C.Özsoy, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Spinal Kord Travması İle Oluşan Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Sildenafil", 235 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2002

 

E10. Ö.Şanlı, F.Erdemir, T.Esen, T.Oktar, B.Başaran, O.Ü.Zorba, 17. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Testis Tümörlerinde Retroperitoneal Kitle Hacmi ve Odak Sayısının Kemoterapi Cevabına Etkisi", 266 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2002

 

E11. O.Ü.Zorba, T.Akman, F.Erdemir, A.Musaoğlu, Ö.Şanlı, A.Kadıoğlu, 5. Ulusal Androloji Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İpsilateral Testiküler Hipotrofili Varikosel Hastalarında Varikoselektomi", 33 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran, 2003

 

E12.  O.Ü Zorba, B.Erol, Ö.Şanlı, H.Yıldız, H.Oflaz, M.Kendirci, A.Musaoğlu, A.Kadıoğlu, 5. Ulusal Androloji Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Koroner Arter Hastalığının Şiddeti Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu İle İlişkili mi?", 58 pp., İstanbul, Türkiye,  Haziran, 2003

 

E13.  H. Rodoplu, O.Ziylan, O.Ü.Zorba, E.Korgalı, T.Oktar, H.Ander, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Hipospadiasa Eşlik eden Penil Kurvatürlü Çocuklarda Dorsal Plikasyon Tekniklerinin Uzun Dönem Sonuçları", 58 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

E14. O.Ü.Zorba, M.Çeltik, Ö.Gökçe, Ö.Şanlı, T.Akman, A.Kadıoğlu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Hipogonadotropik Hipogonadizmde Horman Replasman Tedavisinin Sonuçları", 339 pp., Antalya, Türkiye , Ekim, 2004

 

E15. T.Koçak, O.Ü.Zorba, M.Akıncı,C.Özsoy, O.İncesu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Ürodinamik İncelemede Detrusor Aşırı Aktivitesi Saptanan Hastalarda Aşırı Aktif Mesane Sendromu Görülme Sıklığı", 321 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

E16. T.Koçak, O.Ü.Zorba, T.Oktar, H.Ander, İ.Nane, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Ürodinamik Tetkiklerde Terminal Detrusor Aşırı Aktivitesi İle Fazik Detrusor Aşırı Aktivitesi Saptanan Hastaların Karşılaştırılması", 321 pp., Antalya, 2004, Ekim, 2004

 

E17. Ö.Şanlı, E.Korgalı, O.Ü.Zorba, T.Esen, F.Özcan, M.Tunç, T.Koçak, C.Özsoy, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Santral Yerleşimli Olmayan, T1A Böbrek Tümörlerinde, Nefron Koruyucu Cerrahide Frozen Kesit İncelemesi Gerekli mi?", 227 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

E18. T.Akman, K.Önem, Ö.Şanlı, O.Ü.Zorba, M.Atar, A.Kadıoğlu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "TESE Yapılan Hastalarda Genel Karakteristik Özellikler", 202 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

E19. H.Ander, H.Rodoplu, O.Ü.Zorba, İ.Nane, H.Gençhallaç, T.Oktar, O.Ziylan, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Pediatrik Yaş Grubunda Üriner Sistemin Konjenital Anomalilerinin Berlirlenmesinde Manyetik Rezonans Ürografinin Tanıdaki Rolü ve Kullanım Potansiyeli", 133 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

E20. K.Önem, T.Akman, O.Ü.Zorba, A.Musaoğlu, Ö.Şanlı A.Kadıoğlu, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Uyku Apne Sendromlu Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu", 67 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

E21. E.Korgalı, Ö.Şanlı, O.Ü.Zorba, H.Yanar, C.Ertekin, M.Tunç, N.Aras, 18. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Acil Cerrahi Biriminde Operasyon Gerektiren Ürolojik Aciller ve Ürolojinin Acil Cerrahi Birimindeki Rolü", 106 pp., Antalya, Türkiye,  Ekim 2004

 

E22. Y.Akyol, M.Dursun, S.Yılmaz, T.Akman, O.Ü.Zorba, E.Yekeler, H.Gençhallaç, A.Tunacı, Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Radyoloji Bülteni" bildiri kitapçığındaki "Trus eşliğinde prostat biopsisinde intrarektal lokal anestezi uygulamansı: hasta toleransı üzerine etkisi, plasebo kontrollü, randomize çift kör çalışma", 96 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

 

 

 

E23. O.Ü.Zorba, A.Musaoğlu, T.Akman, K.Önem, T.Mut, A.Kadıoğlu, 6. Ulusal Androloji Kongresi konferansı dahilinde "6. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "FSH’nın Varikoselektomi Sonrası Seminal Parametreler ve Gebelik Üzerine Etkisi", 109 pp., İzmir, Türkiye, Haziran, 2005

 

E24. T.Akman, Ö.Şanlı, K.Önem, O.Ü.Zorba, M.Tezer, A.Kadıoğlu, 6. Ulusal Androloji Kongresi konferansı dahilinde "6. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Peyronie Hastalığı Tanısı Konan 745 Hastanın Demografik Verileri ve Karakteristik Özellikleri", 40 pp., İzmir, Türkiye, Haziran, 2005

 

E25. T.Koçak, M.Tezer , O.Ü.Zorba, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Yaşlandıkça Benzer Semptomlar Gösteren Kadın Ve Erkek Mesanesinin Olası Disfonksiyon Nedenleri Ve Ürodinamik Değerlerin Karşılaştırılması", 194 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E26. F.Akbulut, Ö.Şanlı, K.Önem, M.Dinçer, O.Ü.Zorba, M.Atar, F.Özcan, M.Tunç, T.Esen, I.Kılıçarsalan, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Obesite Genç Yaştaki Prostat Kanseri ve Yüksek Dereceli Hastalık ile İlişkili Olabilir", 345 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E27. M.Tezer, O.Ü.Zorba, Ö.Şanlı, E.Karayiğit, I.Kılıçarslan, T.Mut, T.Esen, M.Tunç, F.Özcan, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Renal Hücreli Karsinomda Makroskobik ve Mikroskobik Multifokal Tümör Varlığının Patolojik Prognostik Faktörler İle Olan İlişkisi", 363 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E28. O.Ü.Zorba, H.Yanar, C.Ertekin, R.Güloğlu, M.Tezer, K.Önem, Ö.Şanlı, M.Tunç, T.Koçak, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Çocuk Yaş Grubu Böbrek Yaralanmalarında Konservatif Yaklaşım", 161 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E29. O.Ü.Zorba, N.Toker, G.Özdemirler, G.Aktan, F.Akbulut, H.Taşkopu, A.Kadıoğlu, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Varikoselde Klinik ve Seminal Parametreler ile Sperm DNA Hasarını İlişkisi", 141 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E30. M.Tezer, T.Esen, Ö.Şanlı, O.Ü.Zorba, I.Kılıçarslan, F.Özcan, M.Tunç, M.Akıncı, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Papiller Renal Hücreli Tümörlerde Histopatolojik Alt Tiplemenin Önemi", 66 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E31. M.Tezer, O.Ü.Zorba, Ö.Şanlı, T.Tefik, I.Kılıçarslan, E.Karayiğit, M.Tunç, F.Özcan, T.Esen, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Perirenal ve Hiler Yağ İnvazyonu Gösteren Renal Hücreli Karsinomun Patolojik Özellikleri", 63 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E32. T.Esen, K.Önem, Ö.Şanlı, F.Akbulut, T.Akman, M.Atar, O.Ü.Zorba, C.Özsoy, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Soliter Böbrekli Hastalarda Hiler Tümör ve Nefron Koruyucu Cerrahi Tekniği", 398 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E33. O.Ü.Zorba, H. Yanar, İ. Başpınar, K. Taviloğlu, C. Ertekin, R. Güloğlu, N. Cabioğlu, T. Koçak, F. Akbulut, Ö. Şanlı, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki “Fournier Gangreni: Risk Faktörleri ve Tedavi Stratejileri”, 163 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E34. T.Esen, K.Önem, Ö.Şanlı, F.Akbulut, T.Akman, M.Atar, O.Ü.Zorba, C.Özsoy, 19. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Histolojik Olarak Kanıtlanmış Kronik Prostatit Varlığı Yüksek Serum PSA Değeri ile İlişkili mi?", 163 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2006

 

E35. Y.Kalkan, L.Tümkaya, H.Bostan, Y.Tomak, D.Altuner, O.Baş, O.Ü.Zorba, H.Uzun, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Farmakoloji Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yetişkin Ratlarda Ketamin Testis Hücreleri ve Kalsinörin İmmunpozitifliği Üzerine Etkileri", 232 pp., Eskişehir, Türkiye,  Ekim, 2011

 

E36. R.Bedir, O.Ü.Zorba, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Turkish Journal of Pathology 27" bildiri kitapçığındaki "Testiküler Epidermoid Kist: Olgu sunumu", 271 pp., İzmir, Türkiye, Kasım, 2011

 

E37. O.Ü.Zorba, Y.Çiçek, Uzun H., Yazar S., G.Akça, 22. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "22. Ulusal Üroloji Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İdiyopatik Aşırı Aktif Mesaneli Kadınlarda Otonomik Sinir Sisteminin 24 Saat Holter İle Değerlendirilmesi", 165 pp., Girne, Kıbrıs, Mayıs, 2012

 

E38. SY Rakıcı, FM İnecikli, N Ö Okumuş, H Uzun, OÜ Zorba, Y Çınar, U Yazıcı, G Koca, H Morcalı, N Sünnetçi, G Tufan “22. Ulusal Kanser Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Prostat Kanserinde Prostat Spaceoar Jel Enjekte Edilerek Yüksek Doz Radyoterapi” 353pp. , Antalya, Türkiye, Nisan, 2015

bottom of page