top of page
bph 1.jpg

Lazerle prostat ameliyatı nedir?

Fiberoptik kabloya aktarılan LAZER enerjisinin prostatı kesmek için kullanılmasıdır. Bu işlem için birçok lazer tipi kullanılabilir. Günümüzde sırasıyla en çok HOLEP (Holmium lazer ile prostat çıkarılması) ve TULEP (Thulium lazer ile prostat çıkarılması) kullanılmaktadır.

LAZER’le prostat ameliyatı nasıl yapılır?

İçinden fiberoptik lazer kablosu da geçebilen kamera ile idrar deliğinden girilerek prostata kadar ilerlenir. İdrar tutma kası (sfinkter) seviyesinin biraz yukarısından prostat iç kısmı kesilmeye başlanarak dış kısım iç kısım sınırına ulaşılır. Bu sınıra ulaşıldığında aynı portakalı kabuğundan soyuyor gibi nazikçe ittirilerek ve/veya lazer ile kesilerek iç kısım dış kısımdan sıyrılır. 

Bu yöntemle prostat iç kısmı tek veya 2 veya 3 parça halinde dış kısımdan sıyrılarak mesane içine atılır. Bu aşamada devreye bir tür kıyma makinesi olarak tarif edebileceğimiz  morselatör cihazı devreye girer. İdrar yolundan çıkamayacak kadar büyük prostat parçalarını bir yandan öğütürken bir yandan da çekerek kıyma parçaları şeklinde vücut dışına çıkarır. 

Klasik kapalı prostat ameliyatı (TURP) yerine niye LAZER’le prostat ameliyatı?

TURP    ameliyatında   prostat   3-5mm   kalınlığında   1-2cm   uzunluğunda    parçalar

(prostat cipsi) halinde çıkarılabilir. Özellikle büyük prostatı olan hastalarda idrar yolunu kapatan prostatın ürolog tarafından çıkarılması  için  yüzlerce  defa cips kesilmesi   gerekmektedir. Bu da ameliyat süresini çok uzatmaktadır. Oysa LAZER’le yapılan ameliyatta prostat en fazla 3 büyük parça halinde idrar yolundan çıkarılarak mesaneye atılabilmektedir. Böylelikle prostatın büyüklüğü bir problem olmaktan çıkmaktadır. Çok sayıda cips çıkarılması her keside bir miktar kanama olması demek olduğundan büyük prostatlarda TURP yöntemi ile kan kaybı da fazla olabilmektedir. Yani aynı damarı farklı seviyelerde birçok defa kesmek gerekirken LAZER yönteminde aynı damarın prostata girdiği yerden kesilip kanama kontrol altına alınarak kanama miktarı da olabildiğince azaltılır.  Prostatı bir portakala benzetirsek; portakalın kabuğu prostat dış kısmı, portakalın yediğimiz kısmı ise prostat iç kısmı yani büyüdüğünde idrar yolunu kapatan kısım olsun. TURP yöntemi ile portakalın etli kısmı defalarca kesilerek çıkarıldığından portakalın suyu akacaktır. Oysa HOLEP ameliyatında portakalın etli kısmı kabuğundan sıyrılarak çıkarıldığı için portakal suyu neredeyse hiç akmayacaktır;  yani HoLeP ameliyatı sırasında daha az kanama olacaktır..  

Açık prostat ameliyatı tarihe mi karışıyor?

Evet. 100cc’den büyük prostatlarda TUR-P ameliyatıyla prostat küçük parçalar halinde çıkarıdığınden işlem çok uzun sürüyor hatta istenilen miktarda prostat dokusu çıkarılamıyordu.  Bu nedenle büyük prostatlı hastalarda açık ameliyat tercih ediliyordu. Oysa LAZER ile prostatın ne kadar büyük olursa olsun prostat en fazla 3 büyük parça halinde idrar yolundan çıkarılarak mesaneye atılabilmektedir.

bottom of page