top of page

C1. O.Ü.Zorba, M.B. Hoşcan, M. Ateş, İ.Y. Özgök, Laparoskopik Üroloji Kitabı (Laparoskopik orşiopeksi), 249-259 pp., Ankara, GATA Komutanlığı Basımevi Şubesi, 2011.

C2. M.Kilciler, O.Ü.Zorba, S.Çayan, A.Ayyıldız, Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları (İklim ve coğrafyanın cinsel fonksiyonlara etkisi), 143-155 pp., Ankara, Türk Androloji Derneği, 2010.

C3. M.Kilciler, O.Ü.Zorba, S.Çayan, A.Ayyıldız, Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları. (Kazaların üreme sağlığına etkisi), 323-330 pp., Ankara, Türk Androloji Derneği, 2010.

C4. K. Önem, O.Ü.Zorba, Çetinkaya M, Sistem İnfeksiyonlarının Erkek Fertilitesi Üzerine Etkileri

C5. Onem K., Zorba O.Ü. , Ural O. , "Sakral Nöromodülasyon", Üriner İnkontinans: Tanı ve Tedavi , Onur R, Bayrak Ö, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.256-275, 2015 

C6. Zorba O.Ü. , Akça G., Önem K., "Transobturator, Retropubik Slingler", Üriner İnkontinans: Tanı ve Tedavi , Onur R, Bayrak Ö, Ed., Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.456-464, 2015 

C7. Zorba O.Ü. , Akca G., Yazar S., "Üretral Anomaliler", Üreter ve Üretranın Hastalıkları ve Tedavileri, Büyükalpelli R, Erdemir F, Aşcı R, Bolat MS, Ed., İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.503-508, 2015

bottom of page