top of page
inmemiş testis.jpg

İnmemiş testis nedir?

Testisler doğumdan önce karın içerisinde yer alırlar ve doğuma yakın karın içerisinden kasık kanalına girer ve kasık kanalı dış ağzından geçerek torbalara inişi tamamlarlar. Bazı çocuklarda testislerin torbalara inişi doğum öncesinde tamamlanmaz ve testis yukarıda karın içerisinde veya kasık kanalında kalır. Bu durum bazen her iki testiste bazen de sadece tek testiste görülebilir.

İnmemiş testis ne sıklıkla görülür?

Erken doğan çocuklarda daha sık olmakla birlikte normal vaktinde doğan çocukların 100de 1 ila 5inde görülebilir.

İnmemiş testisi tedavisi ne zaman yapılmalıdır?

İnmemiş testis ile doğan çocuklarda 6 ay içinde testis torbaya kendiliğinden inebilir. Bu sebeple ilk 6 ay çocuk takip edilir. 6 Ayın sonunda halen testis torbaya inmemiş tedavi gereklidir.

İnmemiş testis tedavi edilmemesinin yol açabileceği problemler nelerdir?

Tedavi edilmemiş çocuklarda ileride kısırlık ve testis kanseri görülme ihtimali artmaktadır.

İnmemiş testis tedavisiyle bu riskler tamamen giderilebilir mi?

İlk 6 ayda indirilen testislerin ameliyat sonrası normal testis boyutlarına gelme ihtimali geç ameliyat edilenlerden çok daha yüksektir. İnmemiş tedavisi erken yapılan çocuklarda kısırlık ve testis kanseri riski azalmaktadır.

İnmemiş testis tedavisi nasıldır?

İnmemiş testis tedavisi ilaç veya ameliyatla yapılmaktadır. İlaç tedavisinde testisi iniş yolunda harekete geçirmek ve torbaya inişini tamamlayabilmek için erkeklik hormonu (testosteron) verilmektedir; ancak bu hormon tedavisi ileride testisin çalışmasında bazı bozukluklara yol açabileceğinden fazla önerilmemektedir.

İkinci ve daha başarılı tedavi yöntemi ise ameliyatla testisin torbaya indirilmesidir. Ameliyatla inişini tamamlayamamış iniş yolundaki testis bulunarak çevre dokulardan ayrılarak torbaya indirilir. Bu ameliyat orşiopeksi olarak adlandırılır. Ameliyat başarısı 100de 90'nın üzerindedir.

bottom of page