top of page
İDRAR.jpg

ANLAMI

Üroloji terimi, 

idrar ve bilim anlamlarına gelen

“üro” ve “loji”

kelimelerinden türetilmiştir.

İdrar bilimi anlamına gelmektedir.

Eski ismi bevliyedir. Arapça idrar anlamına gelen "Bevl" den  türetilmiştir. 

ÜROLOJİ.jpg

Anlamından da anlaşılacağı gibi idrarın temas ettiği organların bilimidir. Böbrekler, böbreklerden çıkan idrar kanalları (üreterler), mesane ve alt idrar yolu (üretra) ayrıca erkeklerde alt idrar yolunun başlangıç bölümünü çevreleyen prostat, ayrıca penis ve testis hastalıkları ile ilgilenir. Böbreklerin hemen üstünde yer alan böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan kitlelelerin (tümör) tedavisi de üroloji bilim dalının sınırları dahilindedir.  Bu sebeple her yaş ve cinsiyetten hastalara hitap eden geniş bir bilim dalıdır. Adı geçen organların hastalıklarının gerek ilaçla gerekse de ameliyatla tedavileri ürologların sorumluluğundadır.

ÜROLOJİ.jpg

Karıştırma

İç hastalıklarının alt birimi olan nefroloji ile üroloji karıştırılabilmektedir. İki branşın ilgi alanlarını şu şekilde ayırt edebiliriz: nefroloji böbreklerin idrar üretim bozuklulukları ile ilgilenirken üroloji oluşan idrarın atılmasına engel olan hastalıkların tedavisi ile ilgilenir.

bottom of page