top of page

Üroflovmetri nedir?

İşeme hızının ölçülmesi işlemidir.

üroflovmetre.jpg

Üroflovmetri nasıl çalışır?

Hastanın dijital bir tartı üzerine yerleştirilmiş kaba işemesi istenir. Bu tartının alıştığımız diğer tartılardan fakı her saniye üstündeki ağırlığı ayrı ayrı ölçüp saniyede kaç ml işendiğini hesaplayabilmesidir.

Üroflovmetri hangi durumlarda yapılır?

İşeme hızında azalma şikâyeti olan hastalarda hızın tespiti için yapılır.

Normal işeme hızı kaçtır?

Yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte 15-20ml/sn üzeri değerler normal sayılır. İdrar akım grafiği sivri bir tepe gibi görünür.

Prostat büyümesi olanlarda üroflovmetride ne gibi değişiklikler olur?

İdrar akım hızı düşerken (10ml/saniyenin altına), işeme süresi uzar. Akımın grafiği sağa doğru uzamış bir eğri şeklinde olur. İdrar akım grafiği normale göre daha alçak ve geniş bir tepe gibi görünür. 

Alt idrar yolu (üretra) darlığı olanlarda üroflovmetride ne gibi değişiklikler olur?

İdrar yapma hızı düşer; ancak üroflovmetrideki idrar akım grafiği tepe şeklini çizmez, daha düz bir çizgi şeklinde görülür ve yine süre uzamış olur.

bottom of page